Vad betyder skyddad ursprungsbeteckning DOP & SUB?

Skyddad Ursprungsbeteckning – eller på italienska Denominazione di Origine Protetta (DOP) – anger att “en matvara eller en lantbruksprodukt både härstammar från, och är framställd, bearbetad och tillverkad i ett specifikt område”. Denna kvalitetsbeteckningen garanterar produktens kvalitet på högsta möjliga nivå, genom att den ställer stora krav på produktionsmetoderna genom att framförallt fokusera på råvarans ursprungsplats, och utgör således strängare regler än SGB-beteckningen. Med andra ord innebär det att den produkt eller det produktnamn, som är märkt med SUB (DOP), härstammar från ett avgränsat område som bidrar till vissa kvalitéer till produkten och att produktionen försiggår i samma område och att denna produktion kontrolleras efter stränga regler. Ett exempel på en italiensk produkt med DOP-märkning är Parmaskinka.

Endast producenter som omfattas av särskilda kontroller av hela produktionskedjan som utförs av certifieringsorgan som är erkända av EU och som godkänts av jordbruksministeriet kan använda den.

Vad betyder skyddad ursprungsbeteckning DOP & SUB? Läs mer »